HOẠT TÍNH KHÁNG VI SINH CỦA NƯỚC CHƯNG CẤT TINH DẦU LITSEA CUBEBA LÊN HAI CHỦNG HELIBACTER PYLORI VÀ CANDIDA ALBICANS